Alchymie

"Alchymie učí o božské substanci, která je spirituálně přítomna ve všech věcech. Prostřednictvím alchymických operací pak demonstruje, jakým způsobem má být extrahována a separována ze směsi rozložitelných elementů, aby dosáhla téměř nekonečně mnohých sil, které jí jsou propůjčeny Stvořitelem. Proto tedy právem zasluhuje jména jediné přirozené filosofie, neboť je oporou, základem a kořenem všech stvořených věcí a přitom nám zároveň podává návod, jak je máme očistit a povznést."
P.J.Faber

Alchymie je umění používající magickou energii ukrytou v matérii. Schopný alchymista dokáže manipulovat s hmotou, živými věcmi a dokonce i s duší. Posilovat je, rozkládat a transformovat. Alchymisté pracují nepřímo, skrze lektvary, amulety a talismany. Vkládají svou moc do ohnisek a jsou tak schopni tvořit předměty, které jsou použitelné ostatními.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License