Arkány

K čemu jsou Arkány:
Kromě toho, že trochu omezují výběr efektů, které se smí vaše postava naučit, slouží Arkány jako kostra, která váže setting dohromady. Nečekejte nějaká složitá pravidla, ale budete na Arkány narážet v příbězích, rituálech, místech činů a předmětech. Arkány jsou o souvislostech, občas jen o náznacích a nebo možnostech, jak by to mohlo být.

Arkány a pravidlové efekty

Síly –Neutralizace, Ochrana, Past,Press, Nezasažitelnost, Štít, Závoj, Zemři.
Ether – Manipulace s mocí, Neutralizace, Omrač, Vytvoř zbraň,Nehmotnost, Protikouzlo, Štít, Zemři.
Osud – Čtení myšlenek, Neutralizace, Štít, Vnímání, Závoj, Zemři, (Osud rozšiřuje možnosti věštění
pomocí Orákula)
Čas – Freeze, Štít, Nezasažitelnost, Neutralizace, Protikouzlo, Zapomeň, Zemři.
Smrt – Jed, Léčení (neživé tělo), Neutralizace, Past, Strach, Šero, Štít, Vytvoř zbraň (jen v Šeru), Zemři.
Hmota –Past, Štít, Vytvoř zbraň, Léčení (oprava neživých věcí: revenanti, roboti apod.), Neutralizace, Zemři.
Duše –Omrač, Štít, Šero, Ochrana, Neutralizace, Vnímání, Zapuzení, Zemři.
Život – Jed, Léčení, Neutralizace, Regenerace, Past,Štít, Zemři.
Mysl – Omrač, Štít, Strach, Čtení myšlenek, Dominance, Neutralizace, Zapomeň, Závoj.
Prostor – Zemři, Štít, Freeze, Šero, Ochrana, Past, Vytvoř zbraň (nevytvoříš, ale přivoláváš existující věci), Neutralizace, Zapuzení.

Arkány vyjadřují způsob vnímání Reality a jejích zákonů. Každá Arkána představuje samostatný aspekt reality odkazující na jednu ze Sfér. Tak jako primitivní představy smrtelných lidí vytvářely systémy elementů či principů, podle kterých funguje svět, tak si lze představit i systém Arkán jako systém elementů, ze kterých se skládá celé stvoření. Z praktického hlediska tento systém funguje a většina znalců a výzkumníků zabývajících se teorií magie, alchymie i techniky se shoduje, že Arkány jsou až příliš reálné. Jsou jakýmsi ideálním řádem, který se objevuje zas a znova. Nejprominentnějšími uživateli systému Arkán jsou praví mágové, ale každá magie Jiných, s výjimkou snílků, může být popsána Arkánou, ze které pochází.

Síly
Arkána fyzikálních principů a sil. Je přiřazována světlu, teplu, energii a pohybu ve vesmíru, vzory síly, které způsobují, že je svět v pohybu na svých orbitách, že hvězdy hoří a vazby mezi atomy drží tak, že se nerozprskneme do pudingu podivné hmoty. Je to nejmocnější Arkánum v termínech hrubé síly a je asociované s klasickým hermetismem a sférou Celestie.

Ether
Arkána mystické síly. Je světlem, které pálí bez tepla, energií, jež se vzpírá popsání. Je to síla, která proudí skrze všechny věcí v materiálním světě a jež slouží jako kostra,k níž všichni mágové poutají svou magii. Etherem, primární materií kosmu a manou. Ti, kdož této Arkáně porozumí, dokáží manipulovat se samotnou mocí, jež pohání magii, manou. Ether je taktéž asociován se sférou Celestie.

Osud
Pochopení Arkány Osudu dává svému praktikovi schopnost vnímat a manipulovat s vlákny osudu, tvořit a rušit přísahy, žehnat či proklínat. Těm, kteří tuto Arkánu studují, je známé jemné předivo osudu a vliv příčiny a následku. Osud je nenápadná Arkána, jeho silou je vědění toho, proč se věci dějí a jak je lze změnit. Je třeba si uvědomit, že osud neříká, jak se věci vyvinou, jen jaký potenciál k vývoji mají. Osoba, jejímž osudem je stát se králem, se jím může a nemusí stát, ale rozhodně má větší šanci kralovat než osoba, jejímž osudem je umřít na chodníku v krvi nebo strávit život jako farmář. Arkána osudu je spjatá s Arkádií, říší Fae.

Čas
Čas je pravděpodobně nejsložitější Arkánou, protože popisuje člověkem i Jinými nedokonale pochopený fenomén. S touto Arkánou dokáže mág předefinovat způsob jakým ostatní Arkány působí na lineární sled událostí a skuteční mistři dokáží ovlivnit, jakým způsobem se věci v tomto toku pohybují nebo je, z toku času, vyjmout. Pro nedostatek příruček na téma temporální mechaniky se doporučuje poslouchat zkušenější a neexperimentovat se změnami v čase. Ačkoliv čas je spojován s věštěním a předvídáním, je potřeba si uvědomit, že tok času není lineární a existují různé minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Naše vnímání času tento tok vymezuje a stabilizuje. Čas bývá asociován s říší nesmrtelných Fae, Arkádií.

Smrt
Je hrůzná Arkána s nedobrou pověstí zabývající se koncem věcí a šerem. Ti, kdo jí ovládají mohou získat nadvládu nad nejstrašlivějším z mysterií, Smrtí. Duchové a mrtví spadají pod tuto Arkánu a stejně tak i zdraví duše a její vazby na tělo a ducha. Podle Atlantského učení je účelem Arkány Smrti kotvit duši k hmotě těla, ke kterému je přitahována neodvratnou silou. Kromě toho však má i jinou funkci. Nakonec uvolňuje duši z jejího těla před jeho neodvratným rozpadem, aby mohla stoupat zpět k nadpřirozeným výšinám sfér. Vypráví se o knize hvězd, které právě vzpomínky a prožité zkušenosti zemřelých dávají váhu a smysl. V současném padlém světě se však na vznešenost smrti často zapomíná a nekromanti ji používají pro své vlastní nízké účely. Vyjímku tvoří snad jen Abhorseni, kteří si jako poslání vzali zažehnávání neklidných mrtvých.
Smrt je v páru s Hmotou, která vládne sféře Stygie. Taktéž má velký vliv v Podsvětí.

Hmota
Arkána zabývající se neživým materiálem, základním kamenem hmotného světa. Skrze magii matérie lze stvořit, zničit a ovládnout surové prvky i nejsložitější sloučeniny. Vše od kaluže vody po kus uranu. Od dřevěného prkna po nejsložitější strukturu polymerů. Vše od čistého kovu po nejsložitější stroje mýtických a hypervědou stvořených slitin. Materie je asociovaná se sférou Stygie.

Duše
Duše je Arkánou osamělého putování. Vyjadřuje nejniternější mysterium stvoření a dokonce i jeho adepti uznávají, že jsou věci, které nelze odhalit, bez ohledu na čas a prostředky k tomu vynaložené. Duše se zabývá samou podstatou, jenž rozděluje jednotlivce i světy a odděluje materiální svět a Říše stínů. Arkána duše je spojovaná se sférou Pradivočina.

Život
Arkána oné příslovečné jiskry života, která odděluje organický život od mrtvé hmoty. Zahrnuje vše od virů a bakterií po nejsložitější rostliny a zvířata. Síla života dokáže způsobit či vyléčit nemoc či zranění, proměnit jednoho živého tvora v druhého, nebo dokonce stvořit život tam, kde žádný nebyl. Život je spojován se sférou Pradivočina.

Mysl
Znalost této Arkány dává možnost napojit se na univerzální vědomí sdílené všemi myslícími tvory. Arkána myšlení, emocí, motivací a paměti, ale stejně tak prapůvodních instinktů a ideí. Tato Arkána obrací pozornost adepta na sebe sama a ukazuje jednoduchou pravdu, že veškeré Stvoření je ničím bez pozorovatele, jenž by byl svědkem. Tato Arkána je spojována se sférou Pandemonie.

Prostor
Tato Arkána je o umění spojování pout mezi věcmi a iluzí vzdálenosti a způsobu, jak ji lze překonat v jediném kroku. Je to Arkána cestovatelů a poslů, kteří hledají, jak zažehnat nevědomost a nahradit ji věděním. Je symbolickým vyjádřením všech pout, cest a dveří, které existují nebo by mohly existovat. I tato Arkána je spojena s Pandemonií, neboť kde jinde než v říši čisté mysli lze vidět prostor jako pouhou iluzi.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License