Berlín

Stručně trochu jiná historie

První historicky doložené zmínky o Berlíně pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabat a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově vzniklé Německé říše.

Berlín byl v minulosti tolerantním městem, kde nalezlo útočiště mnoho pronásledovaných uprchlíků, mimo jiné hugenoti z Francie (po r. 1685) a protestanti z Čech (po r. 1730), jejichž někteří potomci, žijící v tzv. České vesnici (Böhmisches Dorf), až do druhé poloviny 20. století ještě hovořili česky. Ve dvacátých letech 20. století se z Berlína stává evropská metropole s bohatým politickým, vědeckým a hlavně kulturním životem. Tolerance končí roku 1933 příchodem Hitlera k moci.

Bitva o Berlín v závěru druhé světové války znamenala nejen konečnou porážku konvenčních vojsk nacistického Německa, ale i okultní moci Třetí říše. Pamětníci si šeptají zkazky o tajné okultní organizaci Thule, která měla Berlín na poslední chvíli zachránit od porážky a utajené operaci spojenců, která to vše zarazila. Faktem je, že 40% města bylo naprosto zničeno, ztráty na životech byly astronomické a některé oblasti armády spojenců okamžitě obsadily a neprodyšně uzavřely. Berlín byl rozdělen na čtyři sektory (britský, francouzský, americký a ruský). Ruský sektor byl přitom poničen výrazně méně než ostatní. Z okultního hlediska bitva skončila- ale následky byly strašlivé. Šero v západním sektoru se stalo neprostupnou a nepředvídatelnou bitevní zónou plnou nočních můr, démonů a nemrtvých nacistických stvůr. Po řadě nehod a úmrtí byla manipulace s Šerem v osvobozených sektorech zakázána. Ve vzácné kooperaci byl Hlídkami na město vložen Interdikt, omezující Jiným přístup a provozování jakýchkoliv okultních operací do doby, než skončí sanace a město bude prohlášeno za bezpečné. Dalším problémem byli původní Jiní, kteří obývali trosky Berlína. Původní záměr přesídlit je do bezpečnějšího prostředí u mnoha z nich selhal, a tak se vytvořila komunita místních obyvatel, kterým nezbylo, než v troskách žít a přetrpět nehostinné podmínky.

Současný Berlín roku 1989

Město je stále rozdělené železnou oponou. Sanace, které provádí hlavně Západ, pokračují, a proslýchá se, že stačí vyřešit poslední místo a Berlín bude čistý. Situace s Šerem se trochu stabilizovala, i když nikdo příčetný do něj nevstupuje bez místního průvodce. Západní sektor je výkladní skříní kapitalismu a místem, kde se dohadují obchody mezi Východem a Západem.

++Berlínské hlídky
Západní Berlín kontroluje společná mezinárodní Hlídka fungující při organizační struktuře Nato.
Východní Berlín ovládá hlídka složená převážně z loajálních východních němců. A v podstatě se nikdo netají tím že pracuje pod ochranými křídly STAZI.

++Železná opona

Berlín je fakticky rozdělen od roku 1948, kdy Sověti zahájili Berlínskou blokádu a izolovali město od zbytku Německa. Fyzická zeď byla vybudována 13. srpna 1961. Opona kopíruje sektory a leží na okultní hranici vzniklé během bitvy o Berlín. Železná opona je bariérou nejen ve fyzickém smyslu: odděluje od zbytku světa to, co bylo oblastí bitvy o Berlín. Má 4 checkpointy, které vedou z města. Všechny jsou těžce hlídané. ale povídá se, že existují tajné stezky užívané pašeráky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License