Blue Hades
300?cb=20130117182437

.Blue Hades je kodové označení bytostí známých jako Hlubinní, jedná se o starou předlidskou rasu, není o ní mnoho známo, jen že obývá hluboké oceány a má některé pobřežní kolonie v litorálních vodách Dunwich, Innsmouth. Hlubinní prý ovládají tajemství a okultní techniky mimo chápání obyčejných lidí i jiných. Stykyy s suchozemci jsou obvykle krátké a násilné. V 50 letech 20 století prý byla uzavřena mírová smlouva, která vymezuje působení lidí a hlubinných.
Hlubinní se mohou pářit s lidmi a historicky existovali izolované komunity.
jsou známy 3 typy:

Typ I

je plně akvatický, na souši nedokáže přežít bez umělých pomůcek. vypadá velmi nelidsky.

Typ II

hybrid u kterého započala proměna. začíná ztrácet lidský vzhled. dokáže dýchat vzduch i vodu. proměna je nevratná a nevyhnutelná , i když ji lze oddálit a zpomalit.

Typ III

potomek typu I a II s člověkem. suchozemec. má typicky innsmoutshký vzhled, větší vodnaté oči, drobné změny v anatomii, které je možné v špatném osvětlení přehlédnout. dlouhodoobé vystavení vyššímu tlaku a mořské vodě muže spustit proměnu v Typ II.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License