Denní hlídka

Denní hlídka je současný název, v Čechách působící organizace, odkazující se na původní, v Dohodě obsažený, Ordo Radianx. Česká Denní hlídka v moderním slova smyslu existuje od První Republiky, kdy byla založena na popud T.G. Masaryka a v jejích řadách sloužili hlavně Jiní s vojenskými zkušenostmi z první světové války. Události po Mnichovu donutily většinu důstojníků uprchnout nebo se skrývat v odboji a zapojit se na straně spojenců v boji proti Třetí Říši. Po skončení války byla Denní hlídky obnovena, ale brzy přešla pod sovětský vliv. I přestože přetrvala jako organizace její význam nebyl příliš veliký a soustředil se spíše na domácí území. Po pádu železné opony a konci studené války byla Denní hlídka restaurována do moderní podoby a začala aktivně působit ve spolupráci s ostatními organizacemi jejího typu v okolních zemích. V současné době lze Denní Hlídka připodobnit k Interpolu. Týmy cestují za jednotlivými případy podle potřeby a pokrývají jak civilní sektor a porušování dohody na domácím území, tak intervence v mezinárodním měřítku.

Známé věci

Jako typický a známý zásah Denní hlídky lze uvést operaci na Islandu 2009, kde kontingent denní Hlídky zvaný Jericho spolu s válečníky Solarní aliance dobyli a rozprášili pevnost patřící organizaci Thule.

Denní Hlídka má od roku 2012 stále pracoviště v Pardubicích.

Mezinárodní kontingent zahrnující české denní Hlídkaře působící na několika místech na blízkém východě, hlavně v Afghánistánu, Iráku a Sýrii.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License