Fae
Faes.jpg

Jiní s podstatou Fae nejsou příliš rozšířený druh, nebo tak to alespoň na první pohled vypadá. Je to způsobeno hlavně tím, že ubývá míst, kde by bylo možno snadno překročit oponu do Stínových říší. Fae jsou totiž ve své přirozené podobě především obyvateli Stínových říší. Jejich dvory jsou legendární, jeden takový dokonce existuje v Pardubicích. Zámecké království je malé, ale jeho význam překročil Fae samotné. Je jedním z mála, kde byla uznána Velká dohoda. Nejčastějšími Faerskými obyvateli, kteří se vyskytují v realitě, jsou takzvaní Podvrženci, lidé jejichž duše patří Fae. Ti obětovali část své podstaty a rodí se v nekonečném cyklu do lidských těl. Pravé Fae jsou víceméně pevně svázáné k jednotlivým dvorům. Za dominatní jsou považovány dvory Léta a Zimy

Vzhled

Extravagantní, ať už Fae vypadá jako král nebo chuďas, má styl. Pro nadpřirozené smysly zvlášť.

Schopnosti

Fae mají blízko k Osudu a Času. Přesto rozsah moci Fae je široký a silně závislý na konkrétním druhu Fae.

Slabiny:

Fae jsou tradičně zranitelní chladným železem. Nicméně zabít Fae opravdu důkladně je ještě těžší než ostatní Jiné.

Výskyt:

Fae tvoří uzavřená společenstva či dvorce spojené vůdčí osobností. Pokud se Fae z nějakého důvodu stane samotářem, živí se jak jen to dokáže.

Pravá fae:

Ti kteří neprošli rituálem podvržení se nazývají Pravými Fae (či nějakým podobně vzletným titulem). Ti slabší existují na pomezí šera, skryti zrakům lidí a v podstatě neschopní na ně výrazněji působit. Ti mocní mají problém udržet své působení v únosných mezích. Přejde-li královna Léta Titanie do světa lidí, hrozí bouře a hurikány. U Mab jsou hlášeny náhlé sněhové kalamity a námrazy v rozsahu měst. A to jde obvykle o krátké návštěvy. Pokud by se takto mocná Fae na světě vyskytovala déle než pár minut, hrozí dlouhodobé problémy.

Slovanští Fae

I když většinou jsou Fae spjatí s místy jako je Irsko, Skotsko nebo Skandinávie. Nelze pominout ani Fae ze střední Evropy.

Bludičky Latinsky "Ignis Fatuus" Známá bludná světélka, lidmi často považována za duše mrtvých. Ve skutečnosti se jedná o Fae, obvykle vypadající jako dívka či typické namodralé světélko. Bludičky mají moc lákat a svádět z cesty. Patří mezi velmi nezávislé Jiné.

Jezinky známé lidojedky a čarodějky

Meluzína S větrem spjatá Fae.

Vodníci Další typicky slovanská bytost, vodníci. Spjatí jsou s vodním živlem, nepřirozeně silní a odolní pokud jsou blízko vody. Pokud je něco dokáže rozzuřit do zelena je to znečišťování vodstev.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License