Hloubení

Hloubení je fenomén, kterým je označováno prolnutí mezi materiálním světem a Šerem. V těchto místech lze snadněji projít do Šera a z něj. Fenomén nebývá stabilní a objevuje se na místech, kde se protnou linie moci nebo kde se udála významná nadpřirozená událost. Hloubení lze poznat podle některých společných znaků. Obvykle se jedná o průchod či cestu, kterou je třeba se ubírat.

V Pardubicích je známo pět hloubení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License