Iniciace - Jak se stanete Jiným

Iniciací se rozumí zbavení člověka jeho lidskosti a smrtelnosti a převedení do stavu Jiných, kdy se z něj stane plnohodnotný Jiný. Bez povolení se jedná o prohřešek proti Dohodě klasifikovaný jako zásah 3. kategorie a jako takový je posuzován v trestním řízení.
Dohoda článek VII, oddíl VI, bod (i)

Iniciace je termín užívaný k popisu proměny smrtelného obyčejného člověka v Jiného. Přenesení je okamžik, kdy se u něj projeví případná nadpřirozená moc, nebo objeví existenci světa Jiných.

V arkánu se můžete Jiným stát hned několika způsoby.

1) Dědičné Jinství - i když ne všichni potomci již probuzeného Jiného musí moc a nadpřirozené schopnosti podědit, ve většině případů se tak děje. Za normálních okolností se pak moc probouzí v pubertě, či na hranici dospělosti, vzácněji později za krizových okolností. Nejčastější případy dědičnosti jsou u pravých Mágů , Dlaků, Nephilim nebo vzácně i u Upírů, kdy občas dokáží zplodit potomka normálním způsobem.
2) Přenesení moci - Jiným se fakticky stanete pokud vám nějaký Jiný moc předá. Toto bývá velmi dobrovolné, neboŤ to vyžaduje spolupráci obou stran. Týká se to hlavně dlouhodobých démonických paktů, jež zapřičinily vznik mnoha rodin Lilim.
3) Přenesení kletby - Některé podstaty mohou být násilně iniciovány. Nejznámějším případem je kousnutí Upíra a existují některé větve takto se množsícíh Dlaků, jejichž kousnutí může indukovat lykantropii. Rozdíl proti bodu 2 je dobrovolnost, která není nutná.
4) Podvržení - Specialita Fae. Zdá se, že Fae se mohou rodit znova a jakýmsi způsobem přebírat původní moc a do jisté míry i osobnost předchůdce. hovoří se o rituálu který fae umožní přiblížit se světu lidí a fungovat v něm bez obvyklých omezení kterým Fae čelí.
5) Transformace z vyšší bytosti nebo Jiného - fakticky někdo nadpřirozený se stává skoro člověkem. Tak trochu šedá zóna. Je diskutabilní zda se takové případy dají vůbec považovat za iniciaci. Typickým příkladem jsou Revenanti, Posedlí a Andělé, jež odvrhli svá křídla.
6) Snílci: Případ sám pro sebe jsou Snílci. Ačkoliv se z praktického hlediska počítají mezi Jiné, neprošli skutečnou iniciací, oním: "Násilným zbavením lidskosti," abychom citovali slova Dohody a také se, podle Dohody, nepovažují za iniciované.

Iniciovaná mohou být i zvířata, obvykle se o nich hovoří jako o Probuzených zvířatech. Tento jev je v současnosti velmi vzácný, ale legendy o zvířatech měnících se v lidi stále kolují a sporadicky se skutečně potvrdí i jejich pravdivost. Za všechny můžeme uvést třeba Caitsith, kočkovitou formu Fae.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License