Inkvizice

Institut Nadpřirozené Kontroly je česká varianta tajné služby odvolávající se na odkaz Ordo Malleus, třetího řádu citovaného Dohodou, hovorově nazývaná Inkvizice. Má se za to, že v jisté podobě předcházela všechny ostatní formy hlídek. Zatímco Noční a Denní Hlídka se na našem území doopravdy zformovaly až za první republiky, Inkvizice působila nenápadně již stovky let. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie se pro česky smýšlející část členů c. k. okultní kanceláře zformovala do předchůdce INK a působila jako výzvědná a kontrašpionážní služba. O detailech fungování Inkvizice ví mimo jejích členů jen málokdo. Jisté je, že INK se zabývá jen nejzávažnějšími hrozbami, ať už to jsou anomálie, inkurze démonů, obchod se zakázanými formami magie nebo nejtěžší zločiny proti Jinství. Česká Inkvizice je sice nepočetná, patří ovšem mezi špičky v oboru.

Podobné organizace v jiných zemích

Capital Laundry Services - britský ekvivalent Inkvizice, zformovaný během druhé světové války jako součást OSS. Je známý značnou provázaností s organizacemi v Evropě i ve světě a také snahou provádět vše podle norem ISO. po odchodu Velké Británie z EU došlo k útlumu spolupráce.

Black Chamber - americký ekvivalent Inkvizice, jehož historie sahá do období občanské války za nezávislost. V současné podobě funguje od roku 1940. Členové Black Chamber jsou známý svými extrémními metodami, mezi které patří dálkové řízení agentů - loutek nebo používání vězňů jako obětin.

GRU 13 - ruská varianta Inkvizice. Zabývá se hlavně problémy na domácí půdě, nicméně pokud nastane problém mezinárodního charakteru je okamžitě povolán 13 direktorát.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License