Jovianska liga

O Jovianské lize toho není příliš známo. Její vyslanci ji reprezentují na dvoře Zámeckého království. Její představitelé tvrdí, že reprezentují zájmy svobodných planetárních dvorů. Co přesně tyto dvory jsou a jak fungují, nerozvádí.
Domníváme se, že se jedná o úlomky, Odrazy našeho světa, vázané Mocí toho, kdo je stvořil, či jim vládne. Vzhledem k mnohorozměrnému kosmu není ani tak překvapující, že je takováto věc možná. Jenže, jak blízko našemu světu tyto domény mohou být?

Známe osobnosti

Její Excelence Venusie

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License