Krantzbergův Syndrom

Krantzbergův syndrom, zkracováno na K-syndrom je strašlivá forma encephalopathie, která má tendenci postihovat lidi co přiliš často přemýšlí o symbolické magii. Jedná se o běžnou nemoc z povolání u mágů a čarodějů a okultistů. Příliš usilovně přemýšlíte nad magickou teorií? Neměli by jste se divit že jisté extradimennzionální entity se vás povšimnou a ohlodají vaši šedou kůru mozkovou.

Tento syndrom připomíná Creutzfeld-jakobsovu nemoc a další podobné stavy vyvolané priony jako je třeba Kuru,. Úvodní symptomy jsou třes, nestálý krok, emocionální nestabilita, u některých pacientů záchvaty maniakálního smíchu a deziluze. v pokročilých stádiích pokles kognitivních funkcí, postupná ztráta svalové kontroly, dotyčný je neschopen chodit, sedet, polknout. průběh nemoci je cca 3 měsíce až 3 roky.

Zdá se že určité podstaty této nemoci odolávají lépe, či jsou přímo imunní,

Léčba: degenerativní poškození mozku je nevratné, nicméně postup infekce je možno zastavit umístěním pacienta v dobře odstíněném ochraném kruhu a nevystavování se magii.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License