Lilim
angeldem.jpg

Původní démoni jsou bytosti, které sdírají a požírají hříchy z duší procházejících pandémonií. Z původního záměru stvořitele však mnoho nezůstalo. I když existuje mnoho nižších démonů, které jsou jen o málo víc než nemyslící vysavače hříchů, existují i démoni vyšší. Ti získali v průběhů věků značnou dávku vědomí a svobody. Právě potomci těchto démonů jsou smrtelníky nazývány Lilim. S upíry dlouho zápasili o přezdívku "Děti Noci". Nejstarší zmínky ve smrtelných textech se objevují na sumerských klínopisných destičkách a poté v antické kultuře. Lilim jsou bytosti, které se potýkají s démonickým dědictvím ve své krvi. Následky takového spojení se projevují celé generace poté, co došlo ke spojení démona a člověka. Podstata Lilim zahrnuje potomky a vlastně cokoliv spojené s démony hříchu. I posedlý nebo někdo s propůjčenou mocí je Lilim.

Vzhled:

Lilim vypadá na první pohled lidsky, ale často trpí více či méně zřetelnými známkami démonického vlivu. Pro nadpřirozené smysly Jiných jsou to znaky zřetelné na první pohled. U některých jdou změny tak daleko, že jsou uvidět i pouhým okem. Nicméně tito Lilim se však obvykle straní společnosti.

Schopnosti:

Lilim jsou dlouhověcí, a jsou známí svou schopností vysávat svým obětem životní sílu. Jejich schopnosti spadají hlavně pod Arkánu Mysli a Prostoru.

Slabiny:

Lilim je velmi citlivý na své pravé jméno a podobně jako démoni z pandemie, jakmile je je jejich jménu dán materiální tvar, nemají nad ním mnoho moci.

Výskyt:

Lilim patří mezi vzácný druh. Jejich původ jim obvykle dělá dost špatnou reklamu. I přesto je možné najít je na místech, kde sídlí moc a nebo zdroj nějakého hříchu a často se snadno dostanou do vůdčí pozice.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License