Pravý Mág
MageAwakening.jpeg

I když se magií se zabývá mnoho Jiných a někteří se označují za Mágy, je tu kategorie Mágů naprosto mimo obvyklá měřítka. Liší se hlavně způsobem, jakým nakládají s mocí. Pravý Mág čerpá moc z jednoho z pěti nebeských světů - Sfér. Při svém procitnutí se Mág vydává na pouť do jedné ze Sfér a zapíše své jméno na Věž, která tam stojí. Konkrétní popisy cesty se liší Mág od Mága, nicméně všichni se shodují, že pouť k věži je nezapomenutelný zážitek, jež vypadá jako asi jako mystický sen nebo souhra setkání v reálném světě. Každá Věž funguje jako maják, který stvrzuje nadpřirozené pouto mezi Mágovou duší, jeho avatarem a magií dané Sféry. Každé Říši vládnou dvě Arkány, jejichž zákony jsou v dané říši dominantní.

Vzhled:

Mág může vypadat velmi obyčejně - od běžného smrtelníka není na první pohled rozpoznatelný.

Schopnosti:

Pravý mág je nepopiratelně mistrem magie. A každý mág dokáže nahlédnout pod povrch věcí.

Slabiny:

Říká se, že mágova moc je také jeho prokletím a pokud neudržuje spojení s svou věží o svou moc přijde.

Cena jejich moci

Za vše se platí a každé kouzlo něco stojí. Mágové velice citlivě vnímají cenu za magickou moc. Třímání téměř božské síly může mít strašlivé následky, je-li vynaložena nevhodným způsobem.

Zde je přehled Sfér (a v závorce je výraz, který je používán pro mága zasvěceného této sféře)

Čaroděj(Acanthus):čerpá svou moc ze zákonů Arkádie: říše věčně snících Faeů, Sidhe a skřítků. Dominujícími Arkánami jsou Osud a Čas. Nepřátelskou Arkánou je Síla.

Druid (Thyrus): čerpá svou moc z sféry Prapůvodní divočiny - Říše nekonečného života a životní esence. Plná predátorů, kteří udržují věčný koloběh života. Dominujícími Arkánami jsou Duše a Život. Nepřátelskou Arkánou je Mysl.

Démonolog (Mastigos):čerpá svou moc z Sféry Pandemonie: Říše démonů, kteří nahlédnou do duše a zkonzumují každý hřích či slabost mysli. Vládnoucí Arkánou je Mysl a Prostor.
Nepřátelskou Arkánou Hmota.

Nekromant (Moros): čerpá svou moc z sféry mrtvých, kde čekají mrtví než se znovu zapojí do koloběhu života. Vládnoucí Arkánou tu je Smrt a Hmota. Nepřátelskou Arkánou je Duše.

Theurg (Obrimos): čerpá svou moc ze sféry andělských bytostí a nekonečného jasu, známou též jako Celestie. Vládnoucí arkány jsou Ether a Síla. Nepřátelská Arkána je Smrt.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License