Hacking a Matrix

Arkánum a Hacking
Pro Hacking se používají speciální minihry.
moemntálně počítáme s vstupem z orákula. detaily budou sděleny hackerům


Od dob Alana Turinga a úsvitu počítačové démonologie došlo k převratnému rozvoji. Dnešní sítě jsou nesrovnatelně vyvinutější a rozsáhlejší i když Pravá AI stále uniká výzjkumným týmum a dokonalá virutální simulace js stále spíše v oblasti science fiction a filmového průsmyslu. přwsto existují legendy o pokročilých algoritmech a matematických vzorců, které umožnují provádět téměř nadpřirozené věci. díky bohuž většina těchto systému je příliš náročná aby ji spustil běžný uživatelův počítač

Matrix - termín používaný pro sít pokročilé virtuální reality, známý z her Shadowrun nebo stejnojmeného kultovního filmu bratří Wachovských. v larpu arkánum používanýá pro normálně obtížně přístupné části webu kam se dostanou jen profesionální hackeři a kde hrozí nejen očekávatelná nebezpečí jako že vás najdou protivníci, ale můžete narazit i na nepříjemné okultní entity složené z vícerozměrných křivek a abstraktních n-rozměrných kódů.
tento systém je simulován programem Cyberspace.
Decker - stejné jako Hacker, termnín označuje hackery kteří experientují s okultními technologiemi.
Deck - též kyberdeck. Hardwarové vybavení pro ponor do matrixu. I když obvykle neobsahuje smyslovou deprivaci ani potřebu speciálních implantátů, během ponoru dochází k nevyhnutélne zpětné vazbě, která muže ohrozit deckera.
ICE Inkurzive Constructed Entity - nekdy taky Led, zkratka pro nebezpečné programy v matrixu. Jejich rozsah sahá od relativně neškodných bariérových firewallů a trasovacích kódů po nebezpečné ofenzivní entity odvozené z okultních teorií počítačové démonologie schopné fyzicky ohrozit deckra, zpsůbit bezvědomí či smrt.
Programy užitkové programy.
Uzly jednotlivé systém napojené na matrix hlubokého webu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License