Mystérium
mysterium-logo.jpg

Mystérium bylo původně řádem pravých mágů. Jeho kořeny sahají až do dob Atlantidy. Je jedním z Pěti původních organizací, které údajně přežily Pád. Řád samotný se soustřeďuje na shromažďování okultních znalostí a jejich ochranu před zneužitím. Jeho členy se stávají učenci, profesoři, archeologové a knihovníci - zkrátka všichni, kdo touží více po znalostech než hrubé síle. V současné době je Mystérium otevřené i ostatním Jiným.

Kréda:
Znalosti jsou síla.
Znalosti musí být zachovány.
Znalosti mají svou cenu.

Přítomnost v Pardubicích
Pardubická Knihovna - založena v 18 století. Archív se dostal do povědomí op roce 2005. kdy došlo ke skandálu, poté co se objevily důkazy o nelegálních okultních experimentech nařízených tehdejším magistrem Telekim De Szék. řád poté provedl drastickou čistku a vyměnil téměř všechny členy působící ve městě. nové představenstvo zahájilo úspěšnou kampaň, která napravila pošramocenou reputaci a nyní bývá Knihovník Mysteria často vyhledávanou osobou.

Další Známé svatyně řádu:
Moskevská vědecká knihovna sociologických studií - Archív a depozitář, hlavně historických dokumentů.
Praha
Řím

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License