Nephilim

Podle legend potomci andělů a lidí. Jejich původ je sledován do doby před Pádem a Potopou. Nephilim jsou trochu kontroverzní, v legendách vystupují někdy jako krutá a hříšná stvoření, jindy jako moudří rádci a hrdinové. Po tisících letech existují v Arkánu celé rodiny Nephilim i když jejich andělský původ zeslábl. Většina současných Nephilim již nemá křídla a rozhodně se nedokáží mocí rovnat s čistým andělem nebo svými předky, kteří měli polobožské schopnosti. Anděle z Celestie bedlivě Nephilim sledují a občas využívají jako své agenty. Říká se, že dokonce i nebe přišlo na Způsob jak Nephilim stvořit bez té hříšné části.

Vzhled:

Nephilim bývali po andělech vysocí, okřídlení, s zorničkami nepřirozené barvy (i když mnohdy se to projevuje jen ve chvíli, kdy používají svou moc). V současnosti mnohé linie nejsou skoro k rozeznání od lidí, i když okolo sebe šíří jistou aury výjimečnosti.

Schopnosti:

Nephilim žijí déle než smrtelníci, nicméně nejsou nesmrtelní.Ti, kteří dokáží sáhnout po vrozené moci, vykazují schopnosti ovládat eter a fyzikální síly.

Slabiny:
Andělský původ je taktéž zranitelností. Pokud něco ovlivňuje anděly (Enchoianská krvavá pečeť či ochraná magie zacílená na obyvatele Celestie), účinkuje to do jisté míry i na Nephilim.

Výskyt:

Nephilim jsou často samotáři, ale bývají ceněnými členy různých společností, mnohdy na vůdčích pozicích. A mnozí také tíhnou k náboženství a církvi.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License