Noční hlídka

Noční hlídka je v České Republice působící organizace odvolávající se na původní, v Dohodě zmíněný, Ordo Tenebrae. Organizace prošla během posledních 100 let sérií změn. Noční hlídka se zaměřuje na ochranu Jiných, jež přistoupili na Dohodu. Tak jako podobné organizace na světě, jsou nenápadnou součástí státních institucí a zajišťují základní infrastrukturu a dodržování Dohody. V Čechách rada Noční hlídky sedí ve stínové vládě a v každém kraji je lokální rezidentura, na kterou se mohou Jiní obrátit, potřebují-li se registrovat či požádat o licence. Je běžné, že Noční Hlídka úzce spolupracuje s kolegy z Denní hlídky i přes fakt, že ta se zaměřuje na konkrétní případy a pracuje absolutně odlišným stylem.

letak%20nh.jpg
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License