Organizace stojící mimo svět Jiných

Ne všechno se odehrává jen v rovině materiálního světa, potažmo v Šeru. Stínové říše jsou světy samy pro sebe. Ať už jde o dvory Fae, zásvětí plně zesnulých nebo planetární domy. Tyto domény mohou být velmi reálné, pokud se dostanete na špatné místo ve velmi nešťastném okamžiku. A proč nešťastném? Protože všechna tato místa mají jednu společnou věc. Lidé tam nepatří k vrcholům potravního řetězce a Jiní na tom nejsou o moc lépe. Naštěstí Vládci těchto domén mají jen málokdy zájmy v našem světě a pokud ano, obvykle dávají přednost prostředníkům.

Zámecké království
Letní Dvůr
Zimní dvůr
Solární aliance
Jovianská liga

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License