Paradox

Pravidlové okénko:
Paradox nastane, pokud jako hráč něco hodně pokazíte. Přeženete nějakou schopnost, zkusíte použít svou moc příliš vulgárním způsobem. Paradox oznamují organizátoři, pokud je potřeba napravit nějakou chybu nebo zahladit nějaký přehmat z hlediska hry. Typické příklady, kdy si koledujete o paradox: mnohočetné uplatnění stejného efektu, kombinace několika nadpřirozených vlivů na jednu věc, území nebo osobu. Kouzlení čehokoliv zjevného před nehrajícími lidmi. Paradox může nastat i příběhově, pak v tom budete nevinně. Prostě to někdo hodně podělal. přes všechno strašení se budeme snažit aby paradox vytvořil něco nového a zajímavého. Nemá to být kladivo kterým vás chceme trestat. ale ukrok stranou který má umožnot hře pokračovat dál.

Paradox je fenomén. Vzniká v případě, kdy se nadpřirozeno střetne s Realitou, jak ji vnímají Spáči, tedy obyčejní lidé. Jistým způsobem zasahuje všechno nadpřirozené. Kdykoliv je nadpřirozená moc použita k tomu, aby změnila zaběhnutý stav věcí, vytváří se rozpor mezi realitou, která má být, a realitou, která by měla nastat po nadpřirozeném zásahu. Čím výraznější odchylka nastane, tím větší hybnost může paradox získat. U drobných zásahů se může projevit prostým selháním, nečekanou slabostí a neschopností sesilatele. Ale pokud paradox nabere hybnost, může dojít i k podstatně nepříjemnějším důsledkům. Teoretikové magie se domnívají, že paradox je výsledek působení kletby Spánku a Propasti skrze Spáče.

Na Paradox jsou náchylní obzvláště mágové, neboť jejich vůle, která přímo ohýbá realitu, přitahuje tento fenomén nejčastěji. Srazit se s ním ale může kdokoliv, a pokud se tak stane, nebude z toho příjemná historka do hospody.

Známé Paradoxy v Pardubicích :
2010 Pardubice - pokus odmazat zlomek času z existence Zámeckého království. Vyústil k intruzi bytosti známé jako Princ Statisíce listů. Intruze zneutralizována inkvizičním týmem v latentní fázi.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License