Magie a její zákony

Úvod do pravé magie:

// Verum, sine mendatio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. //
-tabula smaragdina-

//Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. //
-Pierra de Lasenica-

Magie a Moc postav

Rozšířená Lumley-Strossova stupnice

Zavedena během 2 světové války pro nutnost popisovat i vyšší energetické škály.
Třída je určena pro vrcholovou koncentraci many. Protože účinky jsou často lokalizovány jako průmět mezi naším světem a vyššími dimenzemi, může se praktický učinek pohybovat mezi dvěma extrémy - Lokalizovaným zásahem a nekontrolovatelnou bouří thaumaturgických sil které mají v základu Počet moci metrů.

1. třída - 1 mana - drobný jev, převážně neškodný
2. třída - 2 mana - určité nebezpečí pro jednu osobu
3. třída - 4 mana - utíkej, bude to bolet nejen tebe
4. třída - 8 mana - smrtící nebezpečí pro vše okolo
5. třída - 16 mana - Slabě božské síly, ten dům už nikdo potřebovat nebude
6. třída - 32 mana - Ten blok domů by stejně spadl
7. třída - 64 mana - zasáhli jste čtvrť
8. třída - 128 mana - zasáhli jste malé město
9. třída - 256 mana - island už nikdo nenajde
10. třída - 512 mana - vyšší božství - austrálie je nové souostrový
11. třída - 1024 - planetární měřítko

Př 1 třída je 1 mana na 1 metr kubický - pokud není precizně lokalizována na omezenější průmětu(třeba centimetrový otvor uprostřed vaší hlavy způsobený kinetickou manipulací.) je efekt víceméně neškodný.
Př pro 5. třídu: Bez problémů zasáhnete území menšího domu a přepíšete lokální zákony reality, pokud se nějaký nebohá duše ocitne v ohnisku takové moci, tak bez adekvátní ochrany zmizí a už ji nikdo nenajde.


O Pravé magii hovoří svitky jako o schopnosti mágů tvarovat realitu podle své vůle. Mágové obdaření Pravou magií čerpají svou moc z pěti Sfér: Celestie, Arkádie, Stygie, Pradivočiny a Pandemonie. Těmto sférám dominuje deset arkán (Eter, Síla, Čas, Osud, Smrt, Materie, Duše, Život, Mysl a Prostor) okruhů magie, které mají moc řídit vše ve stvoření. Ostatní podstaty mají taktéž moc, jenž odpovídá těmto původním arkánum a díky tomu mohou být spjatí se zákony některé sféry, ale podle mágů jsou tyto nižší formy magie zakaleny podstatou uživatele a čerpají přímo z jeho podstaty místo z čisté moci sfér.. S oblibou dodávají, že tam kde je Pravá magie inspirovaná Sférou, nižší magie jsou zdomácnělé triky, které realita již dávno přijala za vlastní.
Existuje i další pohled na věc, který prosazují moderně zaměření vědci a technologové. Podle nich je magie způsobená interakcí jistých exotických matematicko-fyzikálních principů. hovoří o platonických rozměrech Bytí do kterých lze promítat jisté geometrické křivky a teorémech a které umožňují prosakování informací a entropie z jednoho rozměru do dalších. pode techto adpetů magie je kozlení v zásadě počítání matematických rovnic.

Základní prvky v magii

Rezonance

"Podobné s podobným" platí pro veškerou magii ve světě arkána. tomuto s říká zákon rezonance. Veškeré stvoření má kromě hrubé materie a fyzikálních sil, subtilní jemnou složku, právě ta ovlivnuje jestli je případná surovina vhodná pro povolání démona nebo jako lék. Téměř každý dokáže po jisté době jinství rezonance odhalit, ale ti kteří se zabývají magií profesionálně dokáží rezonanci nejen ale i využít. Vliv rezonancí jde za prostou praktickou využitelnost některých okultních zdrojů. Rezonance může být jazýček vah který rozhoduje o tom proč na někoho magie zabírá zatímco jiný je k ní hluchý. moderněji zaměření uživatelé hovoří o vysoké matematice a promítaní některých teorémů do platonické roviny Bytí.

Pouta

Pouto, nebo též vazba je podobné rezonanci, vlastně je to subtilní linka spojující předměty, které k sobě mají výjimečný a blízký vztah. oblíbené hodinky, sponka co poutala složku dokumentů 20 let. Bankovka ze stejné serie. to vše je propojené. Skrze pouta lze působit na dálku a pro obyčejného jiného praktičtější poznatek: používání očarovaných předmětů vyžaduje jejich přivlastnění si. Aby magie v předmětu poslouchala vůli uživatele, je potřeba si ji přivlastnit a vytvořit si tak právě toto Pouto. Pro moderněji zaměření jedinci si to mohou představit jako efekt kvantového propojení.

Domény

Jsou zvláštní místa, která jsou prosycena magií, obvykle se zde mohou dít opravdu pozoruhodné a nebo taky děsivé věci. vše od těch normálnějších jako jsou místa poprav, kostely a svatiště po esoteričtější a neuvěřitelnější domény jako království Víl a magcké věže dávných mágů.

Sliby

Slova vyřčena bytostmi s mocí jsou závazná. Slibem se rozumí deklarování svého úmyslu a závazku Realitě. Slib musí být vyřčen z přesvědčení. Pokud je slib porušen následky se obvykle projeví na Moci toho kdo slib porušil. Dohoda je jistou variantou tohoto Slibu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License