Revenant

Kdysi lidé věřili, že když někdo umře, jejich duše odnese vrána do země mrtvých.
Ovšem někdy, když se přihodí něco velmi zlého a odchod doprovází nesmírný smutek, tak duše nedojde pokoje. A tak někdy, jenom někdy, ta vrána duši zavede zpátky, aby mohla vše špatné napravit…

-Eric Draven-

Revenanti jsou vcelku vzácný jev. Jen málokdy je mrtvým dovoleno vrátit z Podsvětí mezi živé. Revenanti, podobně jako upíři, nemají živé tělo a potřebují doplňovat své síly z vnějšího zdroje. Nejznámějšími případy Revenantů jsou Vrány, mrtví převedení probuzenou Vránou. Za zmínku stojí též nemrtví Houdani, kteří unikají s pomocí amuletu známého jako Gris-gris. Za známého Revenanta je považován Karl Ruprecht von Kroenen ze společnosti Thule nebo kytarista Eric Draven.

Vzhled:

Různý, od rozpadajících se těl u těch, kteří neovládli zpětnou transformaci životní síly, po téměř živě vypadající Vrány.

Schopnosti:

Všichni Revenanti vykazují značnou odolnost k poškození, v podstatě nemohou umřít, jsou to thaumivoři (tj ke svému životu potřebují stálý přísun many). Mají přístup k magii Smrti a Duše.

Slabina:

Zdá se, že všichni Revenanti potřebují Pouto, které je váže k světu živých. Pro některé je to živý tvor, pro jiné je to připomínka jejich života (jejich kosti) nebo amulet, který obsahuje jejich esenci. Vypráví se, že Smrťáci, kteří odvádějí duše do zásvětí, Revenanty nesnášejí a snaží se je "sklidit".

Výskyt:

Revenanti jsou relativně vzácní, přesto ti, kteří dokáží existovat delší dobu se často uplatní v Hlídkách, jako vrazi, mstitelé nebo tělesná stráž.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License