Šero

Seď tiše v osamění, medituj nad ničím, naslouchej bolesti ve své duši a můžeš to ucítit: mrazení po zádech, štěkot psa, zaprskání kočky. Někdo tu je. Podívej se na svět okolo sebe, a nyní si představ, že vybledne do kouře a stínů. Náš svět je naživu, skrývající krásy i hrůzy. A mezi nimi jsou bytosti neviděné a nedotknutelné a jejich stav se nazývá Šerem

Šero je víc stav bytí, než dimenze sama o sobě. Je to přechodný stav, který vzniká, když subjekt proniká metafyzickou oponou, která odděluje realitu a ostatní říše. Duchové, kteří nemají dořešený svůj život a straší, existují v tomto stavu. Do Šera je možné vstoupit skrze [[hloubení]] či pomocí některé z magických praktik. Zdá se, že Šero jako stav lze vyvolat z obou stran opony a někteří prohlašují, že tento stav je možné vyvolat v zásadě kdekoliv, pakliže jsou k dispozici patřičné prostředky.

Subjekt v šerém stavu dokáže interagovat jen s věcmi, které taktéž existují v Šeru. Okolní svět se mu jeví vybledlý a nereálný a nelze ho přímo ovlivnit.

Místa s neobvyklým šerem
[[Berlín]] - místo poslední velké okultní bitvy mezi spojenci a Nacistickou třetí říší. Následky pošramotili šero, které se stalo poskvrněné a natolik neprostupné že až do pádu berlínské zdi v roce 89 se jiní o průchodpokoušeli jen v výjimečných případech a až na hrstku místních průvodců, kteří tak překračovali hranici bylo nepoužíváno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License