Sféry

Říká se, že nad veškerým světem dlí sféry, každá nad jistým aspektem bytí, jeho dokonalým předobrazem. Tato místa jsou natolik Abstraktní, cizí a vzdálené chápání smrtelných myslí, že nikdo, lidi ani Jiní, nedokáže do Sfér vstoupit a veškerý kontakt s nimi je jen zprostředkovaný a sporadický. Podobenství sPlatonovou jeskyní je více než na místě.

Watchtowers.jpg

]

Známé Sféry

Celestie: Domov andělů a bytostí světla, čirého éteru a všech fyzikálních sil, jako je světlo, teplo, gravitace, elektřina a magnetismus. v této sféře arkána Smrti nemá místo, neboť i ta nejdivočejší destrukce je jen transformací jedné síly na jinou.

Arkadie: Domov Fae, skřítků, snů, času a osudu. tato sférá nemá místo pro arkánu Sil.

Stygie: Ponurá rovina patřící mrtvým, smrti a materii. co zde nepotkáte je nic čemu vládne arkána Duše a vše co s ní souvisí.

Pradivočina: Divoká a nespoutaná džungle na zemi i na moři, je vyjádřením nespoutané duše a života. síly pradivočiny si nerozumí s Arkánou Mysli.

Pandemonie: místo nočních můr, předobraz Pekla na tisíce způsobů, domov démonů, kde vládne mysl odpoutaná od všeho ostatního. Rozhodně tu nehledejte arkánu Hmoty.

Původ pravé magie: Pravý Mágovépravý mágové tvrdí, že jejich moc pramení ze spojení se Sférami. Právě ony jsou prý pramenem veškeré magie a klíčem ke stvoření. Rozhodnutí o tom, nakolik je to pravda nebo propaganda, je na čtenáři. Jisté je že tento způsob dává mágové do ruky mocné nástroje, které ovšem mívají jisté nedostatky.

Poslové Sfér: občas se objeví zprávy, že samotní obyvatelé Sfér zasáhnou do dění na nižších rovinách Bytí. nakolik jsou to skutečně obyvatelé těchto sfér nebo někdo kdo je jen lépe využívá či vnímá je otázka nad kterou akademikové bádají do dnešních dnů. existuje značná část těch kteří tvrdí že sféry jako takové nemají přirozené obyvatele, ale že se jedná o abstraktní rovinu, kde dochízí k prosakování informací v jistém spektru reality. Sféra samotné jsou vlastně jen prostředek jak ovlivňovat jisté části reality. A je na tom jak je ta která entita- uživatel vybavena.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License