Spáč
Dav_Roger-a-Renate-Rossing-600x277.jpg

Výraz pro obyčejné lidi. Pochází z prastaré legendy o potopení Atlantidy. V této legendě se praví, že sám Svět proklel všechno jiné, odvrhl Stínové říše, zvedl Oponu a na lidstvo samo seslal Spánek, ve kterém zapomněli na moc, kterou třímali. Ať už je to pravda nebo jen legenda, většina obyčejných lidí má tendenci jakýkoliv kontakt s nadpřirozenem vytěsnit ze své mysli, a nebo pro něj najít "přirozené" vysvětlení. Jen zlomek z nich se se svým zážitkem vypořádá stane se Snílkem nebo procitne naplno a stane se Jiným.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License