Světlan Jánský

Současný premiér Stínové rady, vlády Jiných v České Republice. Ve světě Jiných je to velmi známá a viditelná osobnost, která z pochopitelných důvodů nemá naprosto nic společného se smrtelnickou vládou . Premiérem byl dvě volební období a prosazoval velmi nekompromisní postoj vůči vměšování se cizích mocností na území České Republiky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License