Techcorp

Společnost Techcorp má vůdčí postavení v pokročilé technomancii a již 40 let rozšiřuje znalosti Jiných o hypervědě.
Jde o mezinárodní organizaci s pobočkami po celém světě. V roce 1953 Techkorp založil Dr William Bell a Walter Bishop, američtí vědci.

1961 - Techcorp pomáhá přebudovat telefonní sít Berlína
Od roku 2012 má Techcorp v Pardubicích zbudované laboratoře pro aplikovaný výzkum.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License