Počítačová démonologie

Vychází z představy, že magické operace jsou v zásadě vedlejší jev jistých matematických teorémů. Prvním známým průkopníkem byl Alan Turring, který vše popsal v oficiálně nikdy nepublikované práci Calls of Abbys: Morphology of theorem in platonic universes. Podle této teorie je možné vyvolávat změny v realitě skrze výpočty, v rovině platonického bytí mohou být zachyceny entitami a opětovány. Použití umělého systému a vytváření virtuálního výpočtu může podle počítačového démonologa simulovat stejné výpočty které provádí jiný při manipulací s realitou. Počítačový démonologové používají termíny jako řízení entropie, křivka Dho-Nha. a vyvolávací obrazce místo křídy kreslí vodivou fixou nebo s pomocí laserového pole. Zdá se že takto jde dosahovat podobných výsledků jako jejich tradičnější kolegové a hranice se občas stírá natolik, že nejde poznat kde končí tradiční magie a začíná technomancie.

Za velké průkopníky Technomancie je možné považovat známé vynálezce a matematiky jako je Issak Newton, Alana Turringa nebo Billa Gatese.
Jen si vzpomeňte jak obtížné je občas přinutit takové Windows k poslušnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License