Společnost Thule

Thule je název německé skupiny Jiných okouzlených nacistickou ideologií, kterou založil snílek Rudolf von Sebottendorff v roce 1918. S přibývajícími členy a rostoucí podporou Jiných se začala otevřeně zabývat magií, záležitostmi týkajícími se Atlantidy a runovou symbolikou. Sehrála podstatnou roli během období nacismu, kdy černí mágové z Thule podnikali řadu experimentů s válečnou magií, nekromancií a také praktikami, které měly na svět přivolat zázračné zbraně. Existuje přímá souvislost mezi Thule a použitím symbolů svastiky, jakožto hákového kříže NSDAP. (Svastika byla původně znakem této společnosti.) Použití symbolů runové abecedy na uniformách příslušníků jednotky SS má též spojitost s existencí skupiny Thule. Tyto vztahy jsou jen špičkou ledovce, o které ví i smrtelníci. Členy společnosti byli pozdější funkcionáři NSDAP Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Hans Frank, Rudolf Hess a Alfred Rosenberg, Ilsa von Haupstein, Hans Summer. Samotný Hitler byl čestným členem této společnosti, i kdžy se vždy držel dál od okultních aktivit. A jeho nejlepší zabiják Karl Ruprecht von Kroener byl od roku 1942 hlavou společnosti. Podle známých informací byla většina společnosti chycena a popravena nebo prý uprchla během poválečných let do vzdálených koutů Stínových říší a do hlubin sluneční soustavy.

Následkem zvěrstev, které odhalila spojenecká vojska, bylo Německo vyhlášeno Okultní demilitarizovanou zónou. Tento stav přetrvává do dnešních dní.

Poslední z původních členů společnosti Karl Ruprecht von Kroener byl zabit v zámeckém království na jaře roku 2010.
Nekromant Gregorius Ulde, pravděpodobně náležející k Thule, byl objeven při přestavbě třídy Míru v Pardubicích v květnu 2014. Podle zpráv Hlídky vzdoroval zadržení a podařilo se mu uprchnout i se strašlivým Nekronomiconem.

Expedice Thule
organizace financovala řadu bizardních expedic.
1928 - expedice do pohoří And
1935 expedice na ostrovy v severním moři.
1938 - expedice do Tibetu

Thule a bitva o Berlín
za největší známou operaci kterou Thule během svého působení v Třetí říši provedla je Bitva o Berlín. Na jaře v roce 1945 se stahují Smyšky spojeneckých vojsk okolo vyčerpaných německých vojsk, Berlín se chystá na svou poslední bitvu a Thule má poslední velkolepý plán, který má zvrátit válku. Karl Ruprecht von Kroener jej představil vůdci jako Operaci Fimbulwinter. původně defenzivní okruh byl dovybaven a připraven pro obětní rituál nepředstavitelných rozměrů. Zajatí jiní byli svezeny ze zbývajících koncentračních táborů. Když Spojenci dorazí k Berlínu měli být smeteni vlnou ničivé magie, jako tento svět neviděl od od Atlantidy. Skutečnost se na konec vyvinula jinak. Thule nepředvídalo odhodlanost Spojeneckých okultních sil. Než mohl být plán spuštěn, Spojenci zaútočili překvapivým úderem do zázemí. I za strašných ztrát ruské jednotky navázali pozornost nepřítele a úderné týmy Jericho posílené o všechny bojové mágy které spojenci našli prorazili Ochranami nepřítele a zaútočili přímo na podzemní komplexy. Realita okolo berlína se prohla a téměř roztříštila a co přesně se stalo v podzemím komplexu, který byl cílem útoku se neví. Hrstka přeživších hovoří o Laboratořích a mučírnách a klecích plných jiných. Jisté je že hlavní komplex se zhroutil a zmizel z naší reality. zpětný zášleh moci pobořil a zasypal sekundární místa a šero v Berlíně se až do pádu zdi nevzpamatovalo.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License