Upír
Aleksi-Vampires-BloodlinesT.jpg

Upíři, nebo též Vampýři, získali neoddiskutovatelný titul dětí noci. Jsou známí z dob před Pádem. Nejstarší legendy hovoří o Kainovi jako o jejich praotci, kletbě krve jako trestu stvořitele a o zemi Nod jako o místě prvních Kainových potomků. Otázka, zda je praotec upírů Kainem z Bible, je spíše otevřenou diskusí akademiků než ověřeným faktem. Nicméně Upíři existují a v moderní civilizaci se jim daří poměrně dobře. Existují v rodových liniích, které se táhnou do až temnoty starověku a s sebou nesou kletbu, jenž jim dává nesmrtelnost a moc výměnou za potřebu pít krev živých.
Jejich podstata je mezi Jinými výjimečná, protože neodpovídá přímo žádné z pěti sfér. Podle všeho tedy upíři stojí trochu mimo stvoření.

Vzhled:

Většina upírů je charakteristicky bledá, má zatažitelné tesáky a nepřirozeně elegantní pohyb.

Schopnosti:

Upíři jsou nesmrtelní a převážně noční tvorové, jež dokáží ovládat své tělo a ovlivňovat mysl ostatních. A jejich silou je krev smrtelných. Každý upír je trochu jiný, i když rodové linie mívají společné jisté znaky.

Slabiny:

Většina upírů špatně snáší sluneční světlo, ačkoliv za věky své existence se na slunce adaptovali natolik, že ho dokáží tolerovat.
Údajně mají i jiné méně známé slabiny, které jim mohou citelně znepříjemnit existenci. Vyjmenujme česnek, alkohol, kolík v srdci nebo svaté symboly.

Způsob života:

Upíři jsou hierarchická a teritoriální společnost. Díky jejich způsobu rozmnožování/tvoření potomků vytvářejí linie vedoucí až do starověku. Obvykle má každá Upíří rodina své teritorium, kterému vládne Primogen, nejstarší upír v rodu. Primogenové mají nad sebou Prince, vládce celých území. S nástupem moderní doby se společnost upírů trochu promíchala. Kdysi bylo nepředstavitelné, že by upír z jednoho rodu sloužil jiné rodině, i když existovaly čestné vyjímky potvrzující pravidlo - nezávislí a samotářští upíři. Nicméně i ti byli alespoň formálně vázáni na někoho staršího.

Výskyt:

Upíři žijí více sami pro sebe a případně svůj rod či klan, jinak je možné na ně narazit ve všech aspektech života Jiných.

Za známé klany lze považovat:

Rodina Giovanni - Nekromanti, jsou to upíři, kteří náleží jediné rodině. Kromě nekromancie jsou proslulí bankéři a obchodníci s krví. Údajně vlastní akciové podíly v mnoha korporacích zabývajících se obchodem s orgány a krevními bankami.

Rod Toreador - Upírská rodina, která je známá svým až obsesivním zaujetím pro umění ve všech formách.

Klan Tremer - Upíři, čarodějové. Vypráví se, že tajemství Upíří kletby ukradli jednomu z prastarých upírů. Jejich ovládání magie krve a sil je nechvalně známé. Sídelním místem je Vídeň. Mají nemálo členů na území bývalé Rakousko-uherské monarchie.

Kult Seta - Upíři původem z Egypta, jsou známí svou spřízněností s hady a svými hrozivými rituály (údajně si vyjímají srdce z těla… fakt humus i pro jinak otrlého Jiného) a obecným pohrdáním k obyčejným lidem. Naštěstí svou činnost směřují spíše do Afriky, Asie a na Blízký Východ.

Klan Ventrue - Politiku mají v krvi. Ovládají značnou část západní Evropy a v Čechách jsou známí tím, že Princ Pražský je Ventrue a fakticky ovlivňuje většinu české upíří politiky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License