Zámecke Kralovstvi

Vzniklo roku 1498 jako výsledek snahy spolku mágů, kteří sloužilI rodu Perštejnů.
Jedná se o zvláštní místo, panství, kde nadpřirozená moc vládne silně i na poměry Stínových říší. V posledních cca 500 letech zde existuje Država Fae, pod vládou Krále, mocné bytosti, která panuje a chrání království před všemi hrozbami. Dvůr se objevil na místě původního sídla magického spolku, jehož jméno zmizelo z dějin. V současnosti zasahuje vliv Království do velké části města Pardubic a říká se, že pod Zámkem je ukryto něco neuvěřitelně cenného, pro co by Léto i Zima byly ochotné učinit mnoho.
Hierarchie - v čele stojí Král, pak jsou Lordi a pak ostatní dvořané a nižší fae. Zámecké Království v posledních letech pootevřelo své brány. Nový Král přijal Dohodu a otevřel poutníkům Měsíční most ke značné nelibosti Dvora Léta a Dvora Zimy.

Zámecké království bylo zdevastováno během válek proti Letní lady Auroře přičmež posledný kontakty s ním byli kolem roku 2017. Na troskách v roce 2019 povstal Argondijský královský dvůr.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License