Zvykové Pravo

Zvykové právo jsou běžné zvyklosti mezi nadpřirozenými bytostmi. V civilizovaných oblastech s Hlídkou a vším je zvykové právo více záležitostí dobrého vychování než skutečného zákona. Ale mezi těmi kteří existují mimo dohodu, jako jsou Fae, Mrtví duchové apod je Zvykové právo vším.

Oficiální představení se:

Používá se, jste li legitimováni hlídkou nebo na oficiálních přiležitostech, u soudu apod.
Jméno titul příslušnost registrace
Jan Bouček Technolog voidEnginering corp, s registrací v Pardubicích

Formální představení se:

Používá se pokud chcete někomu prokázat respekt, pokud neznáte přesný titul, lze použít titul Jiný.
//Titul Jméno //
Jiný Jan Bouček nebo přesněji technolog Jan Bouček

Pět práv, která jsou dodržována mezi jinými

Tato práva jsou dána staletými tradicemi, jsou dodržována i tam kde se nemůžete spolehnout na Dohodu. Jen málokdo si dovolí tato práva porušit pokud zasebou nemá vyšší autoritu.

Právo cesty: Nechť nikdo nezastavuje Jiného s čistým srdcem

- Můžete projít přes cizí území, pokud se zdržíte útočné magie a budete prokazovat dostatečný respekt místním. Prakticky to znamená, že se zastavíte na služebně Noční hlídky nebo u prvního sídla Jiných na které narazíte a oznámíte svou přítomnost.

Právo respektu: Nechť s respektem je jednáno s tím, kdo respekt si vysloužil

- Toto právo zaručuje, že starší mají autoritu nad mladšími. A zkušenější nad méně zkušenými. Očekává se, že se podle toho budete chovat. Nemístné narážky jsou znakem nevyzrálosti a někteří starší Jiní si je berou k srdci obyvkle pomocí nějakého ostrého předmětu a až pak řeší případné problémy, které jim to přinese.

Právo pohostinnosti: Kdo požádá pohostinnost, nechť není odmítnut

- Toto právo umožňuje požádat Jiného o pohostinnost a přístřeší, pokud je toto právo vyžádáno, nelze jej dost dobře odmítnout. Pohostinství vyžaduje přístřeší, jídlo a základní péči a ochranu. Je zvykem, že host se podělí o své znalosti a novinky a že bude dodržovat Právo domova.

Právo msty:když je vyhlášena pomsta, nechť nikdo nestojí v cestě.

- Právo msty říká, že nemáte strkat nos do záležitostí, které vás přímo neohrožují. Obvykle to znamená, že když už se nachomýtnete k nějaké bitce, tak se do ní nezapojíte. Z práva msty vychází i rituální souboj (popsaný níže), který je sice porušením Dohody, ale pokud ho neuděláte na veřejném místě, projde to jen jako přestupek.

Právo domova: Ochraňuj svůj domov, a nechť tě nikdo nepoškodí.

- Máte právo bránit svůj domov a vypořádat se s vetřelci dle škody, kterou napáchají. Z hlediska Dohody je obrana domova brána jako výrazně polehčující okolnost za předpokladu, že to nepřeženete, například odhmotněním otravného hosta. Na druhou stranu hosté, kteří využívají práva pohostinnosti, jsou zavázáni chovat se ke svému hostiteli s respektem. Poškozování domova, krádež, napadení etc. Opravňují hostitele svou pohostinnost stáhnout a vyřídit si to s rádobyhosty.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License